Jihočeská síť podpory nadání

ing. Ivana Longinová DiS.

koordinátor podpory nadání

tel: 000000000
tel: 777745924
E-mail: ivana.longinova@npi.cz
 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

České Budějovice www.jaip.cz/
Člen krajské sítě
*

Jihočeská univerzita

České Budějovice http://czv.jcu.cz
Člen krajské sítě KKS
Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Gymnázium J.V.Jirsíka

České Budějovice http://www.gjvj.cz/
*

Dětské centrum Mláďátka - jesle a školka

Člen krajské sítě KKS
*

QCC Šachová univerzita

České Budějovice http://qcc.cz/
*

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

Člen krajské sítě
*

VOŠ a SPŠ Písek

*

Gymnázium Strakonice

*