Liberecká síť podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 770130512
tel: 770130512
E-mail: iva.seflova@npi.cz

Krajské pracoviště NPI ČR v Liberci se podílí ve spolupráci s ostatními kraji v ČR na vyhledávání, rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy v oblasti nadání pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Cílem libereckého pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o veškerých aktivitách v oblasti péče o nadané a talentované. To je realizováno pomocí Krajské koordinační skupiny, která je složena ze zástupců organizací, které se na svých mateřských pracovištích nadáním zabývají z různých aspektů – zástupci ZŠ a MŠ, PPP, České školní inspekce, Národního ústav pro vzdělávání, Magistrátu města Liberce a Krajského úřadu LK.

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání v libereckém kraji je pro kalendářní rok 2023 ve spolupráci s KÚ LK a PPP vytvoření systematické péče v identifikaci, podpoře nadání na základních školách prostřednictvím spolupráce 4 konzultantů působících v pedagogicko-psychologických poradnách. Tato činnost je zaměřena prioritně na 1. stupeň ZŠ. Dlouhodobou prioritou přesahující rok 2023 je vytvoření publikace - průvodce podporou nadání pro LK a dále systematická podpora nadání prostřednictvím vzdělávání budoucích pedagogů na TUL.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Vzdělávací centrum Turnov

Člen krajské sítě SIPON
vzdělávací programy, informační služby, poradenské služby, projekty

Gymnázium F. X. Šaldy

Člen krajské sítě KKS
Proškolení celého pedagogického sboru v oblasti nadání DVPP. Popora nadaných žáků v rámci DVPP, např. Kurz virtuální a rozšířené reality pro žáky.

DDM Větrník Liberec

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola Oblačná

Člen krajské sítě
Škola je zaměřená na výuku výpočetní techniky a výuku cizích jazyků.

Základní škola Česká, Vesec

Rozšířená výuka jazyků Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4....

Základní a mateřská škola Dětřichov

*

PPP Jablonec nad Nisou

*

PPP Česká Lípa

*

ZŠ Pasířská

Člen krajské sítě
Testování Mensou, vytvoření koordinátorů pro nadané pro 1. a 2. stupeň, kroužky pro talentované děti, pravidelná účast žáků v olympiádách a soutěžích, péče o nadané v rámci výuky.