Liberecká síť podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 770130512
tel: 770130512
E-mail: iva.seflova@npi.cz

Krajské pracoviště NPI ČR v Liberci se podílí ve spolupráci s ostatními kraji v ČR na vyhledávání, rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy v oblasti nadání pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Cílem libereckého pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o veškerých aktivitách v oblasti péče o nadané a talentované. To je realizováno pomocí Krajské koordinační skupiny, která je složena ze zástupců organizací, které se na svých mateřských pracovištích nadáním zabývají z různých aspektů – zástupci ZŠ a MŠ, PPP, České školní inspekce, Národního ústav pro vzdělávání, Magistrátu města Liberce a Krajského úřadu LK.

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání v libereckém kraji je pro kalendářní rok 2023 ve spolupráci s KÚ LK a PPP vytvoření systematické péče v identifikaci, podpoře nadání na základních školách prostřednictvím spolupráce 4 konzultantů působících v pedagogicko-psychologických poradnách. Tato činnost je zaměřena prioritně na 1. stupeň ZŠ. Dlouhodobou prioritou přesahující rok 2023 je vytvoření publikace - průvodce podporou nadání pro LK a dále systematická podpora nadání prostřednictvím vzdělávání budoucích pedagogů na TUL.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

TU Liberec - FP TUL

FP TUL - doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie

KÚ LK

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti - talentované a nadané děti a mládež, soutěže, dotace.

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Severočeské muzeum v Liberci

Člen krajské sítě KKS
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje

Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA, Česká Lípa

Tento klub má čtyři sekce: 1. Matematicko-přírodovědnou (Logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty, …). 2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova). 3. Sportovní (plavání). 4. Herní klub deskových her.

Základní škola Sever, Česká Lípa, Školní 2520

Člen krajské sítě
Škola spolupracující s Mensou ČR.