Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

DDM Brno, Helceletova, p.o.

*

SVČ Lužánky

Středisko volného času, KSPN
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

České Budějovice www.jsrlz.cz/
Zaměstnavatel, KSPN
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

ZŠ O. Nedbala

Základní škola, KSPN
*