Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Gymnázia, KSPN
*

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Státní správa a samospráva,
*

Klub nadaných dětí Sovičky ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Hradec Králové

Nestátní nezisková organizace,
*

Klub nadaných dětí Delfíni Hradec Králové

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
*

Klub nadaných dětí (Mensa) při Déčku Náchod

*

Centrum podpory talentů při Déčku Náchod

Středisko volného času, KSPN
*

Dům dětí a mládeže Hradec Králové

Hradec Králové www.barak.cz
Středisko volného času, KSPN KKS
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola, KSPN KKS
*

Jednota českých matematiků a fyziků

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
*

PPP Královéhradeckého kraje

Poradny, KSPN KKS
*