Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ČŠI - Královéhradecký inspektorát

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Mendelova univerzita v Brně

Vysoká škola, KSPN
*

Sdružení moravských pracovišť AV ČR

*

RECETOX MU

*

CEITEC VUT

*

PSP

Státní správa a samospráva, KSPN
*

Odbor studijních záležitostí VUT v Brně

*

ICM Brno YMCA

*

ICM Brno ASK

*