Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Jihočeská vědecká knihovna

České Budějovice 7 http://www.cbvk.cz/
Středisko volného času,
*

Gymnázium Strakonice

*

VOŠ a SPŠ Písek

Střední škola,
*

MŠ Borovany

*

DDM Tábor

Středisko volného času,
*

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

Poradny, KSPN
*

QCC Šachová univerzita

České Budějovice http://qcc.cz/
Nestátní nezisková organizace,
*

Dětské centrum Mláďátka - jesle a školka

Mateřská škola, KSPN KKS
*

Gymnázium J.V.Jirsíka

České Budějovice http://www.gjvj.cz/
Střední škola,
*

Jihočeská univerzita

České Budějovice http://czv.jcu.cz
Vysoká škola, KSPN KKS
Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.