Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

VOŠ a SPŠ Písek

Střední škola,
*

MŠ Borovany

*

DDM Tábor

Středisko volného času,
*

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

Poradny, KSPN
*

QCC Šachová univerzita

České Budějovice http://qcc.cz/
Nestátní nezisková organizace,
*

Dětské centrum Mláďátka - jesle a školka

Mateřská škola, KSPN KKS
*

Gymnázium J.V.Jirsíka

České Budějovice http://www.gjvj.cz/
Střední škola,
*

Jihočeská univerzita

České Budějovice http://czv.jcu.cz
Vysoká škola, KSPN KKS
Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

České Budějovice www.jaip.cz/
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Jihočeská hospodářská komora

České Budějovice www.jhk.cz/
Zaměstnavatel,
*