Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Chaloupky o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list) - ekologické výukové programy (denní i pobytové) - ochranářské tábory, řemeslné tábory - DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO - Publikační činnost Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemstv...

Krajský šachový svaz Vysočina

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina.

MŠ Mozaika, příspěvková organizace

Mateřská škola, KSPN KKS
MŠ Mozaika Jihlava je instituce sdružující 17 mateřských škol

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem www.zusbnp.cz
Ostatní, KSPN KKS
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektu...

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KKS
Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.

Gymnázium Jihlava

vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři.

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Středisko volného času, KSPN KKS
Je školské zařízení pro zájmové vzdělávání se sídlem v Jihlavě.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

Uskupení Tesla

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*