Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU

*

Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Nadané děti)

Vysoká škola, Vědecké, KSPN SIPON
- Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí - Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů - Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání ...

Mensa Česko

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

DDM Brno, Helceletova, p.o.

*

SVČ Lužánky

Středisko volného času, KSPN
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Pedagogicko-psychologická poradna

*

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

České Budějovice www.jsrlz.cz/
Zaměstnavatel, KSPN
*