Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

QCC Šachová univerzita

České Budějovice http://qcc.cz/
Nestátní nezisková organizace,
*

Školka a jesle DC Mláďátka

Mateřská škola, KSPN KKS
Od roku 2015 se pyšníme titulem „Školka spolupracující s Mensou ČR“. Vyhledáváme nadané dětí a následně s nimi pracujeme v předškolním programu se systémem výuky Mensa NTC Learning. Náš vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj intelektu, paměti a log...

Gymnázium J.V.Jirsíka

České Budějovice http://www.gjvj.cz/
Střední škola,
*

Jihočeská univerzita

České Budějovice http://czv.jcu.cz
Vysoká škola, KSPN KKS
Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

České Budějovice www.jaip.cz/
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Jihočeská hospodářská komora

České Budějovice www.jhk.cz/
Zaměstnavatel,
*

ZŠ Máj II

České Budějovice www.zsmaj2.cz
Základní škola, KSPN
Spádová ZŠ pro nadané děti, vybavená též Domečkem, budovy pro nejmladší rodinného typu.

ZŠ J.K.Tyla v Písku

Základní škola,
*

KÚ Jihočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Gymnázium Jírovcova

Gymnázia, KSPN
*