Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

ZŠ O. Nedbala

Základní škola, KSPN
*

Nadační fond Jihočeské naděje

Nestátní nezisková organizace,
*

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice

Střední škola, Vyšší odborná škola, KSPN
*

Jihočeská vědecká knihovna

České Budějovice 7 http://www.cbvk.cz/
Středisko volného času,
*

Gymnázium Strakonice

*

VOŠ a SPŠ Písek

Střední škola,
*

MŠ Borovany

*

DDM Tábor

Středisko volného času,
*

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

Poradny, KSPN KKS
*