Číslo 2, ročník I., 2012

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Diskuze

Recenze

Abstracts in English

Editorial

Vážení čtenáři,

jsem ráda, že Vám můžeme opět nabídnout nové číslo našeho časopisu. Představuji si, jak v nadcházejícím zimním období uzavřete okna svých domů a bytů před venkovní zimou a mrazy a naplno otevřete své virtuální okno do světa nadání. Věřím, že Vám nové číslo časopisu dodá nejen hřejivý pocit, ale zejména, že Vám přinese nové a zajímavé poznatky. Mám radost, že máme obsazeny všechny nejdůležitější rubriky.

Okno do zahraničí tentokrát naplnil reprint dnes již klasického článku Josepha Renzulliho z roku 1978, s názvem What makes giftedness? (Co utváří nadaní?). Tato studie a zejména zde poprvé zmíněný Tříkruhový model nadání jsou u nás často citovány, ne vždy však s hlubší znalostí originálního pramenu. Jsme tedy velmi rádi, že se nám podařilo získat nejen souhlas autora s překladem, ale navíc i jeho komentář, který celý článek zasazuje do kontextu doby, kdy vznikal a navíc přináší i poselství pro současnost. Prof. Renzullimu patří velký dík za ochotu a spolupráci s naší redakcí.

Přehledovou studii Lenky Hříbkové s názvem: Rizikové skupiny, typy a profily nadaných žáků (studentů) jistě ocení zejména učitelé a budoucí učitelé. Autorka článku ukazuje, jaké jsou nejčastější typy nadaných, a vede pedagogy k zamyšlení se nad tím, zda při vyhledávání a vzdělávání nadaných žáků či studentů neopomíjí některou rizikovou skupinu.

Výzkumná sonda Jiřího Mudráka s názvem Motivace studentů ve vzdělávacím programu TALNET, seznamuje čtenáře s on-line vzdělávacím programem, který poskytuje studentům rozšiřující vzdělávání v přírodních a technických vědách.
V kvalitativní studii autor ukazuje, jaké jsou hlavní důvody studentů pro vstup do tohoto programu a zejména, jaká je jejich motivace zde dlouhodobě aktivně pracovat a vzdělávat se.

Recenzní příspěvek Dagmar Malinové na knihu britského autora jménem Ball, K., s názvem Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství, bude jistě zajímat a inspirovat mnohé učitele k práci s těmi nadanými středoškoláky, kteří mají hlubší zájem o matematiku.

Ohlédnutí za významnou evropskou událostí – konferencí Evropské společnosti pro mimořádné schopnosti (ECHA), která se na podzim uskutečnila v německém Muenstru, přináší Šárka Portešová.

Na studentský příspěvek Václava Petráše z minulého čísla reaguje Vladimír Dočkal. Tajně doufám, že i v některém z Vás čtenářů, vzbudí tato slibně započatá diskuse odhodlání připojit se v příštím čísle také.

Velice se těším na další příspěvky, zejména od vás učitelů, vychovatelů, psychologů, rodičů - tedy všech těch, kteří jsou v pracovním či jiném kontaktu s nadanými dětmi a studenty. Nezbývá než dodat, že uzávěrka jarního čísla je 1. 5. 2013.

Všem čtenářům přeji do nového roku hodně inspirace, tvořivosti a radosti.

Šárka Portešová

Co utváří nadání?

Text původně vyšel v časopisu Phi Delta Kappan, 1978, vol. 60, no. 3, p. 180-184, 261. Přeloženo a vydáno se souhlasem autora. Současný komentář autora k článku připojujeme na konci textu.

Rizikové profily, typy a skupiny nadaných žáků - přehledová studie

Ve stati jsou charakterizovány specifické skupiny nadaných žáků, pozornost je věnována projevům, možným problémům a dalším zvláštnostem těchto skupin. Jedná se o nadané děti předškolního věku, nadané adolescenty, nadané dívky, nadané s postižením a s handicapem, nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení, nadané s extrémně vysokým IQ nebo vysoce rozvinutými speciálními schopnostmi a nadané pocházející z kulturních a etnických minorit. Prezentovány jsou osobnostní profily a vybrané typy nadaných, jejichž znalost vede ke zvýšení informovanosti učitelů o tématu a poskytuje vhled do osobnosti těchto žáků. Současně je ale upozorněno na omezenost a redukci deskripce vlastností a projevů těchto typů a na jejich informativně-orientační charakter, který typologie mají.

Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství

Recenze knihy PODIVUHODNÉ KŘIVKY, POČÍTÁNÍ KRÁLÍKŮ A JINÁ MATEMATICKÁ DOBRODRUŽSTVÍ - nejen pro nadané střčedoškoláky

Abstracts in English

to all articles issued in this volume