Číslo 1, ročník IV., 2015

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Případy a sdělení z praxe

Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři,

máme tu babí léto, a tak věřím, že si najdete pěkné volné chvíle, které strávíte s novým číslem našeho časopisu. Máme pro Vás pestrou skladbu příspěvků, každý z nich tentokrát tzv. z jiného soudku.

Při hledání zajímavého reprintu zahraniční studie jsme zalovili hlouběji v prakticky orientovaných vodách. Článek s názvem: Úloha učitele nadaných a tvořivých dětí autorů Joan B. Nelsonové a Donalda L. Clelanda z roku 1971 se snaží odpovědět na otázku, kterou jste si možná sami už dříve několikrát položili: tedy - jaký by měl být učitel nadaných žáků? A jaká je jeho hlavní role ve vzdělávání chytrých žáků?  Než se ponoříte do čtení této studie, zkuste chvíli uvažovat nad tím, které vlastnosti, schopnosti a dovednosti by podle Vás, Vaší praxe a zkušenosti měl mít učitel nadaných dětí? A až si přečtete celou studii, zkuste se zamyslet nad tím, jak moc a v čem se Vaše představa liší nebo naopak shoduje s prezentovanými poznatky studie? Pokud byste chtěli na toto téma diskutovat, pošlete nám Vaši úvahu nebo komentář. Rádi se o ně podělíme i s ostatními čtenáři.

Další příspěvek nás zavede k terminologickým východiskům našeho tématu. Otevřeme otázky spojené s vymezením výchozích pojmů jako je talent, nadání, genialita. Jak tyto pojmy používáme? Jak je užíváme v hovorové řeči a jak v odborných studiích? Stejně nebo spíše odlišně? A kde se tyto pojmy vlastně poprvé objevily? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď v zajímavém příspěvku Jany M. Havigerové, s názvem:  Lexikální původ, význam a synonyma pojmu nadání.

V tomto čísle otevíráme poprvé rubriku označenou jako: Případy a sdělení z praxe.  Radka Marešová, psycholožka ze základní školy na náměstí Curierových v Praze, popsala způsob vzdělávání nadaných žáků ve škole, kde působí. Pro mnohé z Vás, pokud jste ředitelé nebo učitelé, bude jistě tento systém vzdělávání inspirativní. Rádi bychom do této rubriky postupně zařazovali i další příspěvky, víme totiž, že se mnozí nadaným žákům ve svých školách intenzivně věnujete, jen se o tom občas málo ví. A to je velká škoda. Pokud připravujete nebo máte v úmyslu napsat příspěvek do této rubriky, sledujte prosím pokyny pro autory: http://talentovani.cz/pokyny-pro-autory. U této rubriky najdete nově klíčové body, které Vám pomohou text lépe strukturovat.

Už se na Vaše příspěvky těším. Uzávěrka dalšího čísla je 31. 10. 2015.

                                                                    

Příjemné dny ve světě nadání přeje,

Šárka Portešová

Úloha učitele nadaných a tvořivých dětí

Ve všech vzdělávacích programech je klíčem k efektivnímu učení učitel. Tuto skutečnost opakovaně prokázaly studie, které sledovaly přínos různých metod výuky čtení na prvním stupni základní školy. Ve druhé kapitole této monografie jsou popsány studie, které ukazují, že způsob jakým učitel pracuje, je důležitější než konkrétní metody či materiály, které při tom používá. Je to učitel, kdo vytváří prostředí, jež podněcuje nebo naopak ničí sebedůvěru, povzbuzuje nebo potlačuje zájmy, rozvíjí nebo zanedbává schopnosti, podporuje nebo dusí kreativitu, stimuluje nebo bere odvahu ke kritickému myšlení a usnadňuje nebo maří úspěch.

Lexikální původ, význam a synonyma slova nadání

V posledních letech můžeme pozorovat, jak v naší společnosti téma nadání nabývá na popularitě – přibývá televizních a internetových pořadů zabývajících se otázkami nadání a nadaných, otevírají se třídy a školy pro nadané, množí se publikace (knihy a články) o nadání a nadaných. Ústřední pojem „nadání“ je v hovorové řeči – na rozdíl od odborných studií – užíván běžně s vysokou mírou samozřejmosti a bez pochyb o jeho významu. Odkud však současný význam pojmu nadání vzešel? Jaké jsou kořeny pojmu nadání? Které výrazy jsou obsahově blízké či se přímo užívají jako synonyma pojmu nadání? To jsou otázky, na které nabízí odpovědi předkládaná studie.

Práce s nadanými žáky na ZŠ náměstí Curieových

Článek se zaměřuje na způsoby práce s nadanými žáky na ZŠ nám. Curieových. Škola se specializuje na nadané děti a má vypracovaný program, který úspěšně funguje již několik let. V textu jsou popsány nejen zvláštnosti práce s těmito žáky, ale také nároky na jejich vyučující. Hlavním cílem článku je ukázat jednu z možných cest, jak podporovat a rozvíjet nadání.